ABC/UMinho

Liga Portuguesa de Andebol / Portugal

{name}


I norra Portugal ligger Braga. En handbollsklubb med mycket tradition och enorma nationella framgångar. I mitten av nittiotalet överraskade de till och med i Champions League.

More information about the sponsorpartner here...